נוטריון

נוטריון

שירותי נוטריון במשרד, ניתנים על-ידי עורכת-דין יפעת שורצברד נוטריון מוסמך.

מה הוא נוטריון?

"נוטריון הוא עורך דין שהוסמך לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים הדורשים פעולות אלה מצד נוטריון בלבד, על פי החוק.

חתימת נוטריון, נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בישראל והן מחוץ לה.

במשפט הישראלי מוסדר עיסוקו של הנוטריון בחוק הנוטריונים (התשל"ו-1976)" (וויקיפדיה).

מחירו שירותים

מחירון שירותי נוטריון, כפוף להנחיות משרד המשפטים המפורטים כאן ואינו ניתן לשינוי.